top of page
AdobeStock_223495110.jpeg

Svijest o krađi maloprodaje i

Prevencija (RTAP)

Spoznaja i prevencija krađe maloprodaje (RTAP) je dvosatna psiho-edukativna grupa za ljude koji su počinili krađu u maloprodaji. Stvorio ga je 2012. godine Burlington Community Justice Center u saradnji sa Sudom za brzu intervenciju (bivši program državnog odvjetnika okruga Chittenden), Midtown Community Courtom i HowardCenter-om . Predavanje uključuje aktivnosti razmišljanja zasnovane na dokazima, tehnike motivacijskog intervjuiranja i principe

Restorativna pravda . Dizajniran je kako bi pomogao odgovornim stranama da shvate utjecaj krađe u maloprodaji, ispitaju i promijene svoje razmišljanje i planiraju bolje buduće izbore. Polaznike na nastavu upućuju RJ i Sudski odvođeni odbori , Centri za pravosuđe zajednice okruga Chittenden i sudovi za liječenje okruga Chittenden. Otprilike 100 ljudi svake godine sudjeluje u RTAP-u, a većina to čini kao dio većeg postupka Restorativne pravde.

Za više informacija kontaktirajte Barbaru Shaw-Dorso na 802-264-0765 ili bshawdorso@burlingtonvt.gov .

leaf8.png
bottom of page