top of page
Image by Priscilla Du Preez

Službe za mlade

Are you a youth that has just received a Notice of Violation to report to Diversion within 15 days for underage alcohol, cannabis, or buprenorphine?

Please fill out this form and read the confirmation page once you hit submit for next steps. 

Program svijesti i sigurnosti o supstancama za mlade (YSASP)

U

YSASP pruža alternativu građanskom sudskom procesu za mlade (sve mlađe od 18 godina) koji krše Vermontove zakone o alkoholu i / ili marihuani za maloljetnike. YSASP pomaže mladim ljudima da shvate utjecaj upotrebe supstanci na sebe i druge. Program pomaže u smanjenju rizika od buduće upotrebe, istovremeno povezujući one koji su utvrđeni kao visoko rizični sa kliničarima koji koriste profesionalne supstance. Pojedinci upućeni na YSASP program završit će pregled. Informacije prikupljene kroz proces koristit će se za angažiranje mladih na kratkim, obrazovnim intervencijama. Ako je mladi mlađi od 18 godina, dozvola roditelja je potrebna.

U

Molimo vas da slijedite ovu vezu do web stranice YSASP za preusmjeravanje suda u Vermontu za dodatne informacije o programu.

U

U

Substance Use Resources - coming soon! 

bottom of page