top of page
AdobeStock_223494268.jpeg

Tamarack /

Preusmjeravanje liječenja

Program Tamarack oblik je preusmjeravanja suda koji pomaže odraslim osobama optuženim za krivično djelo kojima je potrebna droga ili je potrebno mentalno zdravlje bez obzira na njihovu kriminalnu prošlost. Koordinatori Tamarack brzo povezuju učesnike koji se pozivaju na ovaj program sa podrškom korišćenju supstanci, mentalnim zdravljem i drugim uslugama u zajednici, s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja osobe i smanjenja budućeg nepovoljnog učešća u pravosudnom sistemu. Učesnici Tamaracka moraju biti spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i, kada je to prikladno, učestvovati u restorativnom procesu čiji je cilj popravljanje štete prouzrokovane njihovim zločinom. Potrebe usluge povezane sa naplatom obrađuju se ugovorom o restauraciji.

U

Advokat tužioca može uputiti pojedinca na Tamarack prije ili nakon suđenja. Ako učesnik Tamarack-a uspješno završi svoj ugovor o programu, njegove će optužbe biti odbačene, a evidencija izbrisana.

leaf8.png

Za više informacija o programu Tamarack kontaktirajte

Mohamed Jafar na (802) 735-8272 ili mjafar@burlingtonvt.gov

bottom of page