top of page
AdobeStock_229382677.jpeg

Restorativne prakse u školama

IMG_20180323_145119827_HDR.jpg
leaf7.png

Saradnja restorativnih praksi u školskom okrugu Burlington

Restorativne prakse u školskom okrugu Burlington

Vodič za resurse za restorativni pristup cijelih škola - orijentacija ka restorativnom pristupu cijele škole i vodič prema dubljim resursima i trenutnim istraživanjima.

Restorative Approach Collaborative : „direktorij“ RP-a u školama za Vermont.

Međunarodni institut za restorativne prakse

Nekoliko videozapisa o restaurativnim praksama u školama:

Iz Morningside Center za podučavanje društvene odgovornosti (Spokane, Washington, 14 minuta)

Iz osnovne škole Willets (3 minute )

bottom of page