top of page
Cityscape
NikkiLaxar1.jpg

... the Victim Liaison tries to arrange other ways to share information about the impact of the offense with the restorative justice panel, and ultimately the responsible party. This ensures that the responsible party understands the impact of their actions on others and can maximize their amends to the victim/survivor/affected party.

 

When victims/survivors/affected parties choose not to participate in the restorative justice process...

 

U

Uloga veze žrtava u Vijeću restorativne pravde

U

Osiguravamo da se onima koji su pogođeni zločinom ponudi učešće u restorativnom procesu. Veza za žrtve povezuje restorativnu pravdu (koja predstavlja zajednicu) sa onima koji su pogođeni zločinom. Glavna uloga veze žrtava je pružanje dovoljno informacija i podrške žrtvi / preživjeloj / pogođenoj strani kako bi se omogućilo sigurno i smisleno učešće.

U

Kada žrtve / preživjele / pogođene strane odluče da ne sudjeluju u procesu restorativne pravde, veza za žrtve pokušava organizirati druge načine za razmjenu informacija o učinku kaznenog djela sa vijećem restorativne pravde i na kraju odgovornom strankom. Ovo osigurava da odgovorna strana razumije utjecaj svojih postupaka na druge i može maksimizirati svoje naknade žrtvi / preživjeloj / pogođenoj strani.

U

Ne mogu vam reći koliko sam impresioniran kada vidim prvu novčanu uplatu primljenu od (John).

 

Znam (John) već neko vrijeme i sumnjao sam da li ćemo ikada vidjeti bilo kakvu vrstu priznanja za pogrešno činjenje. Vratili ste mi vjeru u nekakav sistem koji je primio ovu uplatu.

 

Hvala vam na sjajnoj komunikaciji u vezi s ovim pitanjem.

-Store Manager

U

U

I can not tell you how impressed I am to see the first financial payment received from (John). I have known (John) for some time and I had my doubts if we would ever see any type of acknowledgment for wrong doing . You have restored my faith in some sort of system having received this payment. Thank you for your great communication regarding this matter. 

-Store Manager

Role of the Victim Liaison in the Restorative Panel 

bottom of page