Posredovanje u zajednici

Grad Burlington traži komentare na nacrt projektne naracije za prijavu u iznosu od 46.234 USD za program američkog Ministarstva pravde (DOJ) Byrne Memorial Assistance Assistance Program (JAG) za fiskalnu 2020. godinu.

Ovim grantom Burlington Community Justice Center (BCJC) želi stvoriti Program rješavanja sukoba i posredovanje u zajednici (CCRMP) kako bi omogućio ljudima koji nisu uključeni u krivični pravni sistem da preuzmu veću kontrolu nad njihovom sigurnošću i dobrobiti. njihove porodice, sustanare, komšije, prijatelje i kolege. CCRMP bi educirao i pružio mladima i odraslima iz Burlingtona niz kulturno specifičnih alata i resursa koji se nadovezuju na rad BCJC-a u restorativnoj pravdi i rješavanju sukoba. Pored konkretne izgradnje vještina i podrške, ovaj program uključuje povećanje kulturne kompetencije, izgradnju vještina facilitacije, promicanje kreativnog rješavanja problema i podučavanje komunikacijskim strategijama kako bi se umanjili agresivni načini rješavanja sukoba.

Ova sredstva JAG programa moraju se potrošiti u roku od tri godine. Komentari o predloženom opsegu projekta dobrodošli su e-poštom na rjolly@burlingtonvt.gov do 22. decembra.